Rusza VI Kampania Białej Wstążki w Szczecinie - "Złość nie jest zła"

2015-11-25 08:50
Rusza VI edycja Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie, która na dobre wpisała się już do kalendarza lokalnych imprez. W trakcie kampanii będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania Białej Wstążki w Szczecinie, jak i w całym kraju, trwa od 25 listopada do 6 grudnia. W tym terminie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaplanował wiele ciekawych wydarzeń.
Inauguracją tegorocznej Kampanii (26.11.2015 r., początek o godzinie 10 w Sali 117 Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego przy ul. Krakowskiej) będzie konferencja pod tytułem "Złość nie jest zła" kierowana do przedstawicieli placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.

Podczas konferencji zaprezentowana zostanie Bajka Edukacyjna przygotowana przez pracowników Działu Interwencji Kryzysowej. W roku ubiegłym została ona odegrana na żywo. Teraz zaprezentujemy nagranie, wraz z konspektem lekcji dla dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych. Bajka trafi do nauczycieli, którzy dzięki niej będą mogli porozmawiać z uczniami na temat zjawiska przemocy.
Uczestnicy konferencji będą mogli wysłuchać wystąpień znakomitych prelegentów - m. in. Przedstawiciela Fundacji Dzieci Niczyje oraz Marka Kolbowicza, radnego Szczecina, znanego sportowca i medalisty olimpijskiego.

Kolejnym wydarzeniem będą warsztaty dla nauczycieli wychowania przedszkolnego podczas których pokażemy jak rozpoznawać rodzaje przemocy, na co zwrócić uwagę w zachowaniu dzieci oraz jak rozmawiać z dziećmi i rodzicami o krzywdzeniu. Warsztaty odbędą się 27 listopada na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Kolejnym wydarzeniem, które wpisało się już w tradycję Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W tym roku będzie to film pt. "Przytul mnie" w reżyserii Kaspara Munka. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy. Pokaz odbędzie się 3 grudnia 2015 r w kinie Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie.

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad psychologów, prawników, terapeutów, policjantów i wielu innych specjalistów będzie można skorzystać od 25 do 27 listopada, oraz od 30 listopada do 4 grudnia w godzinach od 16 do 19.

Ponadto dyżury będą prowadzone na Prawobrzeżu w Poradni Obywatelskiej prowadzonej przez Stowarzyszenie Synergia i Stowarzyszenie Educare przy ul. Gryfińskiej 13. Dyżury będą prowadzone w dniach od 26 listopada do 4 grudnia w godzinach od 17 do 19 przez prawników, psychologów, pracowników socjalnych, terapeutów i doradców społecznych.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie przygotował również plakaty-kalendarze informujące o działaniach w trakcie Kampanii oraz zawierające dane kontaktowe do instytucji, które udzielają pomocy osobom doznającym przemocy, a także pracują z osobami stosującymi przemoc.

Patronat honorowy nad V edycją Kampanii "Białej Wstążki" objął Prezydent Miasta Szczecin, Piotr Krzystek.

Partnerami przedsięwzięcia są Komenda Miejska Policji, Uniwersytet Szczeciński, 13Muz, Kino Pionier 1907.

Patronat medialny nad Kampanią objęli TVP Szczecin, Kurier Szczeciński, Radio Plus.Zdjęcia