Dyżur Punktu Konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu

2016-01-25 09:27
25 stycznia odbędzie się pierwszy dyżur dla osób z wadą słuchu w Punkcie Konsultacyjny ds. uzależnień i przemocy w rodzinie. Dyżury będą realizowane w ramach projektu "Głusi w przestrzeni publicznej II" i odbywać się będą raz w miesiącu w Dziale Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Z pomocy można skorzystać całkowicie anonimowo.

Psycholog, terapeuta udzielą bezpłatnej porady i pomocy osobom oraz członkom rodzin, w których występują problemy z przemocą i uzależnieniami. Osoby z wadą słuchu będą wspierane przez tłumaczy języka migowego. Z pomocy można skorzystać anonimowo. Pierwszy dyżur punktu konsultacyjnego ds. uzależnień i przemocy w rodzinie dla osób z wadą słuchu już 25 stycznia w godzinach od 16.00-19.00 w Dziale Interwencji Kryzysowej w Szczecinie przy al. Jana Pawła II 42.

Głusi w przestrzeni publicznej II


Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uczestniczy w projekcie Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych, Urzędu Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego pn. "Głusi w przestrzeni publicznej 2", który ma na celu zwiększenie świadomości obywatelskiej osób z wadą słuchu i budowanie dla Głuchych przyjaznej przestrzeni publicznej. Projekt rozpoczął się w połowie 2015 roku i jest finansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ten jest kontynuacją wcześniejszych działań Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Związku Głuchych i Urzędu Miasta Szczecin. W ramach projektu pn. "Głusi w przestrzeni publicznej I" zostały opracowane do potrzeb osób z wadą słuchu 32 najczęściej stosowane procedury administracyjne, które do dzisiaj są dostępne na stronach internetowych partnerów (uproszczone teksty procedur i filmy prezentujące te procedury przez migających urzędników UM Szczecin). Co warte podkreślenia korzystają z nich nie tylko Głusi, ale i osoby słyszące, ponieważ uproszczony język procedur ułatwia obywatelom w radzeniu sobie z załatwianiem wielu urzędowych spraw. Dodajmy Ustawa o języku migowym gwarantuje osobom niesłyszącym prawo do wsparcia tłumacza języka migowego, ale jak pokazuje życie zdarzają się sytuacje, kiedy pomóc trzeba możliwie jak najszybciej albo niesłyszący klient przy minimalnej pomocy może samodzielnie poradzić sobie w urzędzie. Dlatego idea projektu jest w Szczecinie wdrażana w życie na klika sposobów.

Partnerzy postanowili w drugiej edycji projektu kontynuować działania mające na celu poszerzanie Głuchym dostępu do informacji publicznej oraz wyposażenie pracowników wybranych służb publicznych i partnerów projektu w informacje dotyczące specyfiki komunikowania się osób niesłyszących i niedosłyszących (MOPR, ZDiTM i ZBiLK).

Projekt zakłada między innymi przygotowanie oraz zamieszczenie w Internecie instrukcji w formie elektronicznej i filmowej dla osób z wadą słuchu, pokazujących jak efektywnie załatwić "swoją sprawę" m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W 2015 roku opracowano 5 procedur MOPR - dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się, dofinansowanie do kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w ramach programu "Aktywny Samorząd", dofinansowanie do zakupu przedmiotu ortopedycznego i/lub środka pomocniczego, pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, pomoc w formie zasiłku stałego.Więcej procedur można znaleźć na stronie Projektu.


Ponadto przeprowadzone zostały szkolenia z zakresu specyfiki komunikowania się niesłyszących dla pracowników MOPR. Dodatkowo przeprowadzone zostały prelekcje związane z tematyką projektu( np. świadczenia pieniężne, zasiłki) i warsztaty dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przygotowany został również internetowy przewodnik po MOPR. Korzystając z przewodnika osoby z wadą słuchu będą mogły odnaleźć wydział, pokój w obiektach MOPR w Szczecinie, właściwy do załatwienia konkretnej sprawy. Z przewodnikiem można zapoznać się na stronie projektu.

Co zmieni się w miejskich instytucjach po zakończeniu realizacji projektu?

Realizacja wszystkich działań w projekcie potrwa do końca 2016 roku i przyczyni się do zwiększenia samodzielności osób z wadą słuchu w wybranych przez projektodawcę instytucjach użyteczności publicznej. Natomiast pracownicy miejskich instytucji biorących udział w projekcie "Głusi w przestrzeni publicznej 2" będą lepiej przygotowani do rozmowy z osobami z wadą słuchu, dzięki czemu będą mogli lepiej wykonywać swoją pracę na rzecz niesłyszącego klienta.

Więcej szczegółów na stronie Projektu.
Zdjęcia