Spotkanie z placówkami wsparcia dziennego

2016-02-01 10:33
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zorganizował spotkanie z przedstawicielami Placówek Wsparcia Dziennego z terenu całego Szczecina. Jego głównym celem było zacieśnienie współpracy pomiędzy instytucjami oraz podsumowanie wyników kontroli jakie w 2015 roku przeprowadzono w wybranych placówkach.

Obecnie na terenie szczecina funkcjonuje 35 placówek wsparcia dziennego prowadzonych przez różne organizacje pozarządowe:
• 20 placówek prowadzonych jest w formie opiekuńczej
• 14 placówek prowadzonych jest w formie specjalistycznej
• 1 prowadzona jest w formie opiekuńczo-podwórkowej
Aktualna liczba miejsc we wszystkich placówkach to 984.

W ubiegłym roku przeprowadzono kontrole w 4 placówkach - Placówce Wsparcia Dziennego
Klub Młodzieżowy "BAZA", prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Duszpasterstwa Akademickiego "RAZEM"; Specjalistycznej Placówce Wsparcia Dziennego Klub Młodzieżowy "Talenciarnia", prowadzonej przez Fundację Kultury i Sportu "Prawobrzeże"; Specjalistyczno-Opiekuńczej Placówce Wsparcia Dziennego Caritas "Św. Rodzina", prowadzonej przez Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej; Placówce Wsparcia Dziennego "Serduszka", prowadzonej
przez Stowarzyszenie "Zrozumieć".

- Protokół kontroli nigdy nie odda ogromu pracy, która wykonywana jest w placówkach - mówiła Marta Giezek, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. - Dlatego spotkaliśmy się dziś, aby podsumować Państwa działania, które są bardzo ważnym elementem wzbogacającym ofertę wsparcia dla szczecińskich rodzin. Spotykamy się w takim gronie, aby jeszcze bardziej zacieśnić współprace pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, a Państwa placówkami.

Pobyt w placówkach wsparcia dziennego jest nieodpłatny, zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 do 18 lat (w zależności od placówki), realizując swoje programy m. in. rozwijają zainteresowania dzieci, podnoszą ich samoświadomość, umożliwiają proorientację zawodową, prowadzą profilaktykę uzależnień i prozdrowotną, ponadto prowadzą działania mające na celu wzmocnienie rodziców, dzięki którym mogą kształtować prawidłowe wzorce rodzicielskie (m.in.: organizacja warsztatów i cyklicznych spotkań, grup wsparcia dla rodziców, imprez okolicznościowych i wyjazdów integracyjnych), a także współpracują z instytucjami publicznymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi. Działając na konkretnym obszarze znają dobrze specyfikę środowiska lokalnego i są w stanie dostosować swoją ofertę (wsparcie) do potrzeb uczestników.

- Podczas kontroli byłyśmy pod ogromnym wrażeniem pracy jaką wykonują wychowawcy - mówiła Katarzyna Giebas-Garczyńska z Samodzielnej Skecji ds. Kontroli MOPR. - Potwierdzają to także dzieci, które pozytywnie ją oceniają. Myślę, że to jest najważniejsza opinia.

Kontrolujący zwrócili uwagę na kwestie związane z koniecznością realizacją zadań zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących kwalifikacji i wymogów w stosunku do kadry zatrudnionej w placówkach oraz zachowanie spójności zapisów regulaminów i statutów tak aby odzwierciedlały faktyczną formę prowadzonej działalności. Jednak pod kątem zapewnienia opieki i organizacji zajęć dla dzieci wszystkie kontrolowane placówki wypadły bardzo dobrze.

- Jakość Państwa pracy mówi sama za siebie - dodała dyrektor Giezek. - Łatwo jest zapewnić lokal, sprzęt, wyposażenie. Najtrudniejszym zadaniem jest stworzenie miejsca, do którego dzieci przychodzą chętnie, czują się bezpiecznie i spędzają czas w dobrej atmosferze. Państwu to się to udaje.