Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem - Dyżury

2017-02-20 10:13
Od 20 lutego do 25 lutego br. odbywać się będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstw, którego idea zrodziła się w Ministerstwie Sprawiedliwości, a miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem. Idea ta związana jest z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw. W Polsce dzień ten został ustanowiony Dniem Ofiar Przestępstw na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw (Dz. U. nr 59 poz. 517).

W ramach działań związanych z Tygodniem Pomocy Oosobom Pokrzywdzonym Przestępstwem Prokuratorzy oraz pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie będą prowadzić wspólne dyżury, podczas których osoby zainteresowane będą mogły uzyskać porady prawne oraz wszelkie informacje o możliwości uzyskania pomocy w swojej sprawie.


Dyżury w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie przy ul. Stoisława 6

20 lutego 2017 r.
godz. 10.00 - 15:30 - prok. Anna Ambroziak - pok.126
godz. 15:30-18:00 - prok. Sławomir Szulc - pok. 106
21 lutego 2017 r.
godz. 10.00-15:30 - prok. Bogumiła Matecka - pok. 124
22 lutego 2017 r.
godz. 10.00-15:30 - prok. Marzena Paterek - pok. 321
23 lutego 2017 r.
godz. 10.00 - 15.30 - prok. Andrzej Paździórko - pok. 110
24 lutego 2017 r.
godz. 10.00 - 15:30 - prok. Janina Rzepińska - pok. 109
25 lutego 2017 r.
10.00-13.00 - prok. Agata Badura -pok. 119

Dyżury w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego:

1.Prokuratura Rejonowa Szczecin-Niebuszewo w Szczecinie
20 lutego 2017 r.
09:00 - 15:30 - prok. Stanisław Felsztyński
21 lutego 2017 r.
09:00 - 15:30 - prok. Bartłomiej Daszuta
22 lutego 2017 r.
09:00 - 15:30 - Magdalena Kamieniecka
23 lutego 2017 r.
09:00 - 15:30 - prok. Anna Ziemichód
24 lutego 2017 r.
09:00 - 15:30 - prok. Monika Barbaszyńska
25 lutego 2017 r.
10.00-13.00 - prok. Kazimierz Prawucki

2. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Prawobrzeże w Szczecinie (Dyżury wspólne z pracownikami MOPR)
20 lutego 2017 r.
07.30-16.00 - prok. Katarzyna Bukowska
21 lutego 2017 r.
07.30-16.00 - prok. Stanisław Kołodziejski
22 lutego 2017 r.
07.30-16.00 - prok. Artur Bukowski
23 lutego 2017 r.
07.30-16.00 - prok. Łukasz Błogowski
24 lutego 2017 r.
07.30-16.00 - prok. Dorota Pietras - Salitra
25 lutego 2017 r.
10.00-13.00 - prok. Julita Gumowska

3. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Śródmieście w Szczecinie
20 lutego 2017 r.
07.30-17.00 - prok. Barbara Daszuta-Januszewska
21 lutego 2017 r.
07.30-15.30 - prok. Jacek Powalski
22 lutego 2017 r.
07.30-15.30 - asesor Józef Pawłowicz
23 lutego 2017 r.
07.30-15.30 - prok.. Jacek Powalski
24 lutego 2017 r.
07.30-15.30 - prok. Robert Rybiński
25 lutego 2017 r.
10.00-13.00 - prok. Jacek Powalski

4. Prokuratura Rejonowa Szczecin-Zachód w Szczecinie
20 lutego 2017 r.
10.00-18.00 - prok. Grażyna Sapieha
21 lutego 2017 r.
07.30-15.30 - prok. Artur Kroehnke
22 lutego 2017 r.
07.30-15.30 - prok. Alicja Macugowska-Kyszka
23 lutego 2017 r.
07.30-15.30 - prok. Joanna Sulikowska
24 lutego 2017 r.
07.30-15.30 - prok. Julita Bogucka-Dziedzic
25 lutego 2017 r.
10.00-13.00 - prok. Magdalena Skowrońska