Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście - Zmiana siedziby

2016-03-21 11:48

UWAGA!


Od dnia 21 marca 2016 r. Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Śródmieście zmienia siedzibę

Biuro Obsługi Interesanta mieści się przy ul. Jagiellońskiej 62A w Szczecinie.

Numery telefonów do Biura Obsługi Interesantów pozosotają bez zmian.