Poszukujemy osób do reprezentowania rodziców biologicznych w sprawach o odpłatność za pobyt w pieczy zastępczej

2016-11-23 10:24
Sąd Rejonowy Szczecin - Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział VIII Rodzinny i Nieletnich zwraca się z prośbą o wskazanie kandydata do podjęcia funkcji przedstawiciela dla osoby nieobecnej, w ramach postępowania w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do radcy prawnego Pana Pawła Kowalskiego, drogą elektroniczną: pkowalski@mopr.szczecin.pl lub telefonicznie we wtorki od godziny 8 do 15 oraz czwartki i piątki od 8 do 11 pod nr tel. 91 42 40 035