VII Kampania Białej Wstążki - Konferencja "Gen Przemocy"

2016-11-24 15:58
w czwartek 24 listopada 2016 r. niemal 200 przedstawicieli instytucji, służb, organizacji, środowisk naukowych, sądownictwa wzięło udział w Konferencji "Gen Przemocy" inaugurującej VII Kampanię "Białej Wstążki".

W trakcie konferencji goście mieli okazję wysłuchać wystąpień znakomitych prelegentów - m. in. profesora Jerzego Samochowca, dr Jerzego Sieńki, przedstawicieli Komendy Miejskiej Policji oraz specjalistów Działu Interwencji Kryzysowej.

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie jest jednym z najważniejszych zadań naszego Ośrodka - mówiła podczas rozpoczęcia spotkania Marta Giezek, Dyrektor MOPR. - W teorii i praktyce mamy do czynienia z dużymi różnicami. Procedurę Niebieskiej Karty może rozpocząć policja, pracownik pomocy społecznej, placówka ochrony zdrowia czy oświaty, przedstawiciele gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. W praktyce procedurę rozpoczyna policja lub pomoc społeczna. To dla nas sygnał, że edukacja i uświadamianie pozostałych instytucji jest bardzo ważne, bo rozpoczęcie tej procedury może uratować komuś życie.

Kolejny prelegent dr Jerzy Sieńsko podkreślał, że nie istnieje gen odpowiedzialny za przemoc, natomiast geny mogą mieć wpływ na cechy charakteru.

- Nie istniej gen przemocy - mówił dr Sieńko. - Żadne uwarunkowanie genetyczne nie może być usprawiedliwieniem dla stosowania przemocy. Za swoje zachowania odpowiadamy my sami. Niektóre cechy charakteru wynikają z naszego DNA, ale ogromną rolę w kształtowaniu psychiki odgrywają czynniki środowiskowe.

Profesor Jerzy Samochowiec, kierownik Katedry Kliniki i Psychiatrii PUM mówił z kolei o uwarunkowaniach psychicznych powodujących zachowania agresywne.
a

Zdjęcia