Warsztaty dla rodzin zakończone

2016-12-08 12:05
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w listopadzie i grudniu br. zajęcia z rodzinami w ramach projektu pt. "Wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez pielęgnowanie tradycji świątecznych".
Ideą projektu było uświadomienie rodzicom, że wzmacnianie więzi rodzinnych wpływa na pozytywne relacje wewnątrzrodzinne i pobudza do kreatywnego spędzania wolnego czasu ze swoimi pociechami.
Adresatami tego przedsięwzięcia były rodziny z dziećmi objęte dodatkowym wsparciem asystenta rodziny.

Projekt ten obejmował II moduły: teoretyczny i praktyczny, a celem było wzmacnianie więzi rodzinnych poprzez pielęgnowanie tradycji bożonarodzeniowych; wspólne spędzanie wolnego czasu w sposób konstruktywny; rozwijanie własnego potencjału i zainteresowań. Jednakże dla prowadzących te warsztaty - najważniejszym było uzmysłowienie wszystkim uczestnikom, że posiadają wiele zasobów, które drzemią w nich i wyciągnięcie ich na światło dzienne.

Już po pierwszym spotkaniu pojawiły się pozytywne reakcje ze strony naszych beneficjentów - zarówno tych "dużych", jak i "małych". Wyrażali on chęć uczestniczenia w dalszych tego typu projektach.

W projekcie brało udział 9 rodziców i 13 dzieci. Na zakończenie spotkań rodziny otrzymały drzewka choinkowe, które udekorowały głównie własnoręcznie wykonanymi ozdobami, po czym zabrały je do swoich domów. Na zajęciach naszych nie zabrakło także słodkiego poczęstunku i napojów.

Aktywna i wytrwała praca całych rodzin została wynagrodzona pamiątkowymi dyplomami, a wyróżnione prace - symbolicznymi nagrodami, którymi mogą się dzielić dzieci z rodzicami i rodzice z dziećmi.

Dziękujemy wszystkim rodzinom, które wzięły udział w projekcie i zapraszamy na kolejne!!!