Liczenie osób bezdomnych 2017

2017-02-06 12:18
W nocy z 8 na 9 lutego 2017 roku odbędzie się ogólnopolskie liczenie osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie jest gminnym koordynatorem badania, które zostanie przeprowadzone wspólnie ze wszystkimi służbami i instytucjami prowadzącymi działania w ramach Pogotowia Zimowego.

Badanie jest przeprowadzane z inicjatywy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od 2010 roku. Ze względu na dynamiczny charakter zjawiska bezdomności jest ono powtarzane co dwa lata w okresie zimowym. Podczas ostatniego badania w 2015 roku na terenie Szczecina przebywało 1176 osób bezdomnych.

Tegoroczne liczenie zostanie przeprowadzone wieczorem i w nocy z 8 na 9 lutego we wszystkich schroniskach, noclegowniach, mieszkaniach chronionych, izbach wytrzeźwień, szpitalach, Zakładach Opiekuńczo Leczniczych, aresztach śledczych, zakładach karnych oraz w miejscach przebywania osób bezdomnych - tj. pustostanach, altanach na ogródkach działkowych, domkach itp.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzą działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, organizacji pozarządowych prowadzących schroniska, a także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei.

Określenie liczby osób bezdomnych pozwoli ustalić skalę zjawiska oraz podjąć działania, które mają na celu ograniczenie negatywnych skutków bezdomności.