Mieszkania chronione dla seniorów – nowe lokalizacje

2017-02-07 09:37
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie szykuje się do utworzenia i uruchomienia kolejnych mieszkań chronionych dla seniorów. Wybrane zostały dwa lokale, które obecnie będą remontowane i wyposażane.

Środki finansowe na częściowy remont, wyposażenie oraz funkcjonowanie mieszkań będą pochodziły z projektu "Kreator Bezpieczeństwa", realizowanego przez MOPR w ramach dofinansowania pozyskanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Nowe lokale pochodzą z zasobu Towarzystwa Budownictwa Społecznego Prawobrzeże oraz Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Obecnie MOPR prowadzi 5 mieszkań chronionych dla seniorów, w których przebywa w sumie 28 osób. Seniorzy mają w nich zapewnioną całodobową opiekę, wsparcie lekarza czy pielęgniarki, pełne wyżywienie. W mieszkaniach tworzą się małe społeczności, seniorzy spędzają wspólnie czas, a dodatkowo cenią sobie warunki zapewniające intymność.
Seniorzy partycypują w opłatach mieszkaniowych, kosztach wyżywienia, opłatach za media w proporcjonalnym odniesieniu do ilości zamieszkujących osób w wysokości ustalanej indywidualnie w zależności od dochodu. Pozostałą kwotę dopłaca MOPR - przede wszystkim w zakresie usług opieki i wsparcia.

Dodatkowo w kwartale 23 prowadzone są 23 mieszkania wspomagane dla seniorów, które od otwarcia w 2015 r. są stale zasiedlone.

Planujemy dalszy rozwój tej formy wsparcia jako alternatywy dla Domów Pomocy Społecznej, która daje bardzo dobre efekty. W Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miasto Szczecin na lata 2015-2020 założono utworzenie co najmniej 10 mieszkań chronionych dla seniorów do 2020 roku.