Szkoła dla rodziców – ruszyły kolejne warsztaty

2017-03-15 11:00
Ruszyła X edycja "Szkoły dla rodziców" na Prawobrzeżu. Głównym celem warsztatów jest podwyższenie kompetencji wychowawczych rodziców oraz poprawa relacji pomiędzy rodzicami a dziećmi.

"Szkoła dla rodziców" to autorski program napisany i realizowany przez asystentów rodziny pracujących w MOPR. Jest jednym z bardziej skutecznych działań asystentów w pracy z rodzinami z problemami wychowawczymi.

W spotkaniach, które odbywają się raz w tygodniu w ROPR Prawobrzeże, bierze udział grupa ok. 10 osób. W czasie warsztatów prowadzone są także zajęcia dla dzieci. Dzięki temu rodzice mogą wziąć w udział w swoich warsztatach, a dzieci mają zapewnioną opiekę i aktywnie spędzają czas.

W trakcie spotkań rodzice pogłębiają swoje umiejętności opiekuńczo-wychowawcze. Warsztaty dotyczą rozwijania relacji z dziećmi m. in. poprzez zachęcanie dzieci do współpracy, nauki rozwiązywania problemów i konfliktów czy poznawaniu wzajemnych emocji i uczuć. Poza zajęciami psychologicznymi przeprowadzane są także warsztaty praktyczne choćby z zasad prawidłowego żywienia i ogólnych zasad układania jadłospisów.

"Szkoła dla rodziców" to kolejny element wsparcia rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Warsztaty prowadzone są od kilku lat, cyklicznie we wszystkich Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie w Szczecinie. W ubiegłym roku w zajęciach wzięło udział 75 rodziców.