Uwaga! Ważne zmiany dot. odpłatności za dom pomocy społecznej

2017-03-16 13:09

Ważne zmiany dla osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

Od 01.01.2017 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać płatności za pobyt osoby w domu pomocy społecznej.

Nowy numer rachunku bankowego:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE W SZCZECINIE Bank PKO BP, SWIFT: BPKOPLPW 70 1020 4795 0000 9102 0278 0955.


Dotychczasowy numer rachunku bankowego URZĄD MIASTA SZCZECIN Bank PKO BP SA, SWIFT: BPKOPLPW 70 1020 4795 0000 9102 0277 9403 obowiązywał do dnia 31.12.2016 r.