Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych 2016/2017 - Podsumowanie

2017-04-06 14:41
W okresie od 1 listopada do 31 marca na terenie Szczecina prowadzona była "Akcja Zima", której celem jest pomoc osobom bezdomnym w tym trudnym okresie.

Podobnie jak w ubiegłych latach Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie współpracował podczas Akcji Zima ze Strażą Miejską, Policją, Pogotowiem Ratunkowym, oraz organizacji prowadzących schroniska.

Podczas zimy w 8 schroniskach na terenie Szczecina przygotowanych było 505 miejsc dla osób bezdomnych. Przez większość trwania tegorocznej Akcji Zima we wszystkich placówkach było około 100 wolnych miejsc.

Pracownicy i funkcjonariusze odbywali cyklicznie wspólne wyjazdy, podczas których przeszukiwali altanki, pustostany, bunkry i okolice węzłów ciepłowniczych nawiązując kontakt z osobami bezdomnymi. Proponowali im pobyt w schronisku lub inne formy pomocy (jeśli nie wyrażali zgody na przewiezienie do schroniska) - np. ciepły posiłek. Przeprowadzono 24 takie patrole.


Pogotowie Zimowe 2016 / 2017 w liczbach:

Największe zapełnienie placówek podczas zimy: 457
Liczba wydanych skierowań do schronisk: 312
Wspólne patrole: 24
Wyjazdy interwencyjne: 19
Ilość oświadczeń o odmowie umieszczenia w schronisku: 742

Liczenie osób bezdomnych

W nocy z 8 na 9 lutego na terenie całego kraju przeprowadzone zostało liczenie osób bezdomnych. Podczas badania na terenie Szczecina policzono 965 osób bezdomnych. To o ponad 200 mniej niż przed dwoma laty.

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie przeprowadzili działania wspólnie z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji, Miejskiej Izby Wytrzeźwień, Służby Ochrony Kolei, Pogotowia Ratunkowego organizacji pozarządowych prowadzących schroniska.

Z analizy ankiet przeprowadzonych z osobami bezdomnymi wynika iż najczęstszymi powodami bezdomności są:
• eksmisja lub wymeldowanie
• konflikt rodzinny,
• uzależnienie,
• bezrobocie,
• wyjście z zakładu karnego.

Największą grupę osób bezdomnych - 345 osób - stanowią mężczyźni w wieku 41-60 lat, z wykształceniem podstawowym, średnim lub zawodowym. Najwięcej z nich boryka się z problemem bezdomności od 6 do 10 lat lub od 11 do 15 lat.

Drugą najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni w wieku powyżej 60 lat - 244 osoby. Najczęściej są to osoby z wykształceniem zawodowym i podstawowym borykające się z problemem bezdomności od ponad 20 lat.

W porównaniu z badaniem sprzed dwóch lat znacznie zmniejszyła się także liczba dzieci w rodzinach bezdomnych. W 2015 było to 80 dzieci, obecnie policzono 43 dzieci, które przebywały w mieszkaniach chronionych, w altanach na ogródkach działkowych czy w schronisku dla bezdomnych matek z dziećmi.