Szkolenia dla rodzin zastępczych

2017-05-30 13:04
Szkolenia dla rodzin zastępczych zawodowych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka (maj- grudzień 2017 r.)

1. Warsztaty wzmacniające kompetencje wychowawcze: 6 spotkań po 4 godziny zegarowe w godzinach 15-19. Terminy i tematy poszczególnych spotkań:

- 24.05. " Jak utrzymać równowagę. Dzieci biologiczne w kontekście pieczy zastępczej"
- 21.06. " Zasady i normy jako filar poczucia bezpieczeństwa"
- 20.09. " Zabawa jako wspomaganie rozwoju"
- 18.10. "Więzi dziecka zastępczego"
- 15.11. " Mój wpływ na przyszłość dziecka w pieczy zastępczej"
- 13.12. " Zarządzanie czasem w pieczy zastępczej"

Miejsce warsztatów : Dom Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78

2. Spotkania grupy wsparcia psychologicznego z możliwością indywidualnych konsultacji: 6 spotkań po 3 godziny zegarowe w godzinach 10:30- 13:30. Terminy: 25.05., 22.06., 28.09., 26.10., 30.11., 21.12.
Zajęcia prowadzi Pani Marta Bogumił-Felbur Pracownia Psychologiczno-Edukacyjna INTRA
Miejsce spotkań: Dom Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78


3. Szkolenie "Wychowanie dziecka z FAS/FASD - aspekty praktyczne"

w dniu 15.09.2017 r. w godzinach 9-14. Prowadzenie szkolenia Zachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tęcza serc", miejsce szkolenia ul. Kolumba 60.


Więcej informacji: Dział Pieczy Zastępczej ul. Słowackiego 13 tel. 91-42-27-027