Dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo

2017-09-11 09:22
Wicewojewoda Marek Subocz podpisał umowy na dofinansowanie projektów w ramach programu "Razem Bezpieczniej". W Szczecinie dofinansowanie uzyskały dwa projekty realizowane przez Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" przy współudziale Komendy Wojewódzkiej. MOPR jest partnerem w tym przedsięwzięciu.

"Dzielnicowy bliżej nas. Współpraca Policji zachodniopomorskiej ze społeczeństwem" - kontynuacja projektu z 2016 r. oraz "Aktywny i bezpieczny senior - dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa". Oba projekty realizuje Stowarzyszenie "SOS dla Rodziny" w Szczecinie przy współudziale Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Pierwszy przybliża pracę i rolę dzielnicowych mieszkańcom województwa. W ramach projektu prowadzone będą działania edukacyjno-informacyjne dla dzielnicowych, rodziców oraz dzieci, w połączeniu z konkursami oraz plebiscytem na "Dzielnicowego województwa". Projekt kosztować ma 66 tys. zł. Kwota dofinansowania to 50 tys. zł.

Drugi projekt zakłada ograniczenie liczby popełnianych przestępstw na osobach starszych poprzez podniesienie ich świadomości i wiedzy z zakresu współczesnych zagrożeń i właściwego postępowania w celu ich uniknięcia. Planowane jest przeprowadzenie warsztatów, debat społecznych, spotkań środowiskowych z seniorami. dla 6 tys. seniorów z 10 powiatów. Realizacja projektu ma kosztować ponad 97 tys. zł, dofinansowanie to prawie 74 tys. zł.