Konkurs "Zielone Światło dla pomocy społecznej"

2009-10-06 07:57
"Zielone światło dla pomocy społecznej"
" Zielone światło dla pomocy społecznej"
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ogłasza konkurs skierowany
do studentów uczelni wyższych działających na terenie Miasta Szczecin z kierunków: praca socjalna, pedagogika, resocjalizacja, nauki o rodzinie na:
projekt socjalny skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Najlepszy projekt otrzyma nagrodę pieniężną.
Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych lub wyróżnień z kwoty przewidzianej na nagrodę.
Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej www.mopr.szczecin.pl

Prace należy przesyłać w kopercie oznaczonej napisem " KONKURS'" w terminie
do 05.11.2009 r. na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie ul. Sikorskiego 3, 70-323 Szczecin

Regulamin konkursu znajduje się w zakładce "konkursy"