Pogotowie Zimowe dla osó bezdomnych - pierwsze dwa miesiące działań

2018-01-02 11:26
Od 1 listopada 2017 r., jak co roku, ruszyło w Szczecinie "Pogotowie Zimowe", koordynowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym wspólnie z policją, strażą miejską zbierają informacje o koczowiskach osób bezdomnych na terenie miasta, reagują na zgłoszenia i docierają do wskazanych miejsc - proponując pomoc.

W pierwszych dwóch miesiącach akcji skierowano do schronisk 119 osób, nie licząc tych, którzy przebywali tam już wcześniej. Pracownicy socjalni podjęli 20 interwencji na zgłoszenia telefoniczne od mieszkańców a także zebrali 199 oświadczeń o odmowie pójścia do Schroniska. Pracownicy socjalni Działu Pomocy Osobom Bezdomnym wraz z Policją podjęli 7 wyjazdów patrolujących obszary, na których przebywają osoby bezdomne.

Przypominamy, że w Szczecinie funkcjonuje osiem placówek dla osób bezdomnych: Schronisko Stowarzyszenia Feniks przy ul. Zamkniętej 5, Schronisko Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej przy ul. Tczewskiej 32 w Wielgowie, Schronisko Stowarzyszenia Złoty Wiek przy ul. Hryniewieckiego 9, oraz placówki prowadzone przez Caritas - przy ul. Piasecznej 4 w Płoni oraz przy ul. Strzałowskiej 24, ul. Racibora 62 i ul. Nehringa 14. Przy ul. Bulwar Gdański 31 prowadzone jest Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości Matki Teresy z Kalkuty.

Sygnały o osobach bezdomnych można zgłaszać do MOPR w Szczecinie - tel. 91 48 57 580 lub 192 89, do Schroniska Stowarzyszenie Feniks - tel. 91 42 16 122 lub na Policję i Straż Miejską.
a

Zdjęcia