Oferta wsparcia zawodowych rodziców zastępczych w 2018 r.

2018-04-13 08:11

1.Wsparcie specjalistyczne.


W kwietniu br. wznawiamy wsparcie specjalistyczne dla prowadzących zawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Na zasadach jak w poprzednim roku rusza grupa wsparcia prowadzona przez psychologa Panią Martę Bogumił-Felbur. Udział w spotkaniach jest dobrowolny, nie jest prowadzona lista obecności ani wydawane skierowania.

Nie jest to kontynuacja grupy zeszłorocznej, więc każdy zawodowy rodzic zastępczy może wziąć udział w spotkaniach, które odbędą się w terminach:
27.04, 25.05 oraz 21.06 w godzinach 10-12 z możliwością indywidualnej konsultacji bezpośrednio po zakończonym spotkaniu grupowym, tj. w godzinach od 12-13.

Spotkania będą odbywały się w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16.

Prowadząca
Marta Bogumił-Felbur
- mgr psychologii (studia magisterskie na UAM w Poznaniu), posiada ponad 10 letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną oraz ich opiekunami. Jest też polonistą (studia magisterskie kierunek filologia polska oraz doktoranckie kierunek literaturoznawstwo na Uniwersytecie Szczecińskim). Specjalizuje się we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży,
- doświadczenie zawodowe: m.in. nauczyciel - Zespoł Szkól Prywatnych "Szkolna 13" w Goleniowie, prywatna praktyka psychologiczna, Centrum Medyczne Lux Med. Współpraca z Fundacją Robinson Crusoe z Warszawy - realizacja projektu “ Wehikuł Usamodzielnienia" dla młodzieży usamodzielniającej się z pieczy zastępczej.


2. Szkolenia


Od kwietnia rusza również cykl szkoleń mających na celu wyposażenie opiekunów w wiedzę i umiejętności dot. metod poznawczo-behawioralnych i ich wykorzystania w eliminacji zachowań niepożądanych i kształtowaniu zachowań pożądanych dzieci i młodzieży, a co za tym idzie wzrost poczucia skuteczności opiekunów, a tym samym profilaktyka wypalenia zawodowego.

SPOTKANIE 1:- 14.04. 2018 r. w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16 w godz. 10-13.30
Zaburzenia internalizacyjne (dzieci lękowe, wycofane, nieśmiałe).
- uczenie się przez warunkowanie sprawcze i modelowanie;
- behawioralna analiza zachowania (ABC) i jej zastosowanie w pracy z ww. dziećmi i młodzieżą;
- techniki behawioralne kształtujące pożądane zachowania w wychowaniu dzieci lękowych, wycofanych i nieśmiałych;
- dostosowanie metod do trudności wychowawczych.

SPOTKANIE 2: 24.05. 2018 r. w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16 w godz. 11-14.30
Zaburzenia eksternalizacyjne (ADHD, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, zaburzenia zachowania).
- behawioralna analiza zachowania (ABC) i jej zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą z ww. trudnościami;
- techniki behawioralne kształtujące pożądane zachowania w wychowaniu dzieci z zachowaniami eksternalizacyjnymi;
- dostosowanie metod do trudności wychowawczych.

SPOTKANIE 3: 9.06. 2018 r. w Domu Rzemiosła al. Wojska Polskiego 78 w sali nr 16 w godz. 10-13.30
Kompetencje komunikacyjne, czyli jak rozmawiać z dzieckiem i nastolatkiem.
- bariery komunikacyjne, czyli jak nie rozmawiać;
- jak rozmawiać, by się porozumieć;
- normatywne i nienormatywne zachowania seksualne dzieci i młodzieży - rozpoznawanie, reagowanie.

Na szkolenia skierowania wydaje Dział Pieczy Zastępczej ul.Słowackiego 13, uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające udział.

Prowadząca
Aleksandra Gąsiorowska-Duliba

- mgr psychologii (Uniwersytet SWPS w Warszawie wydz. zam. w Poznaniu) i mgr filologii polskiej (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie); od 20 lat pracuje w szkole z dziećmi i młodzieżą oraz w szkółach dla dorosłych - jako polonistka, pedagog i psycholog szkolny; prowadzi szkolenia metodyczne dla nauczycieli języka polskiego oraz warsztaty podnoszące kompetencje wychowawcze dla rodziców, prowadzi zajęcia Wspomaganie rozwoju dziecka na każdym etapie edukacyjnym na studiach podyplomowych WSH w Szczecinie; od ponad roku wspomaga rodziców zastępczych w ramach współpracy wolontariackiej z Działem Pieczy Zastępczej MOPR w Szczecinie;
- wśród szeregu szkoleń ukończyła m.in. Biblioterapię (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), Kurs Racjonalnej Terapii Zachowań (Pracownia Twoich Przekonań w Warszawie), Szkolenie Genogram - klucz do zrozumienia rodziny (Akademickie Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwerystetu SWPS w Poznaniu), Studium Terapii Poznawczo-Behawioralnej (Dolnośląskie Centrum Psychoterapii we Wrocławiu), jest w trakcie kursu Rok z Terapią Poznawczo-Behawioralną Dzieci i Młodzieży (Poza Schematami, Warszawa).


Zainteresowanych proszę o kontakt z Panią Małgorzatą Olszewska - kierownikiem sekcji ds. zawodowej pieczy zastępczej i wsparcia specjalistycznego tel. 91-42-27-027, e-mail : molszewska@mopr.szczecin.pl