Warsztaty "Komunikacja, a emocje" dla rodzin z dziećmi

2018-07-13 09:58
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w czerwcu br. zajęcia w ramach projektu "Komunikacja, a emocje". Adresatami były rodziny z dziećmi objęte dodatkowym wsparciem asystenta rodziny.

Projekt obejmował II moduły: teoretyczny i praktyczny, a celem było doskonalenie umiejętności komunikowania się poprzez rozpoznawanie przeżywanych emocji i umiejętności ich nazywania oraz wyrażania; doskonalenie umiejętności słuchania i komunikacji werbalnej oraz niewerbalnej; akceptowanie uczuć i emocji innych osób. Intencją tego projektu było uświadomienie rodzicom, jak ważne są emocje i ich wpływ na relacje międzyludzkie. Przeżywanie kalejdoskopu emocji uczy empatii, tolerancji, właściwych relacji interpersonalnych, uwrażliwiania na drugiego człowieka. Żywimy więc nadzieję, iż tematyka spotkań była pomocna tak, jak i planszowe gry terapeutyczne, które wyzwalały drzemiące w uczestnikach emocje.

Na koniec każdego spotkania klienci mieli do wykonania zadanie domowe przedstawiane na kolejnym spotkaniu, a prowadzące osoby możliwość bieżącego weryfikowania potrzeb uczestników w obszarze komunikacji. Aktywna i systematyczna praca beneficjentów została wynagrodzona pamiątkowym dyplomem.

Wypełnienie przez rodziców ankiet ewaluacyjnych pozwoliło asystentom rodziny na wysnucie wniosku o zainteresowaniu tematyką projektu, jak również o chęci uczestniczenia w podobnych zajęciach. Zatem: dziękujemy i mówimy "do zobaczenia w kolejnym projekcie".