Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie nominowany

2018-10-24 09:54
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie otrzymał nominację do nagrody w konkursie "Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2018" w kategorii "Najlepszy Beneficjent RPO WZ" w obszarze Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego.

Niniejszy konkurs, organizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie już po raz piaty, stanowi uhonorowanie dotychczasowych wysiłków podmiotów, instytucji i osób zaangażowanych w realizację w województwie zachodniopomorskim projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Owa nominacja jest związana z realizacją przez MOPR w Szczecinie aż dwóch projektów współfinansowanych ze środków EFS: "Aktywnej integracji w Szczecinie" oraz "Kreatora bezpieczeństwa". Jest to dla instytucji oraz osób zaangażowanych w realizację projektów znaczące wyróżnienie oraz potwierdzenie właściwego inwestowania środków z sferę społeczną.

Pozostałe konkursowe obszary tematyczne wyróżnione przez WUP w niniejszym konkursie to Europejski Fundusz Społeczny na Pomorzu Zachodnim, z podziałem na trzy kategorie: "Beneficjent z pasją", "Ambasador EFS" oraz "Równość szans", a także Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, przyznający nagrody w dwóch kategoriach: "Najlepszy Beneficjent PO WER" oraz "Młodzi w akcji".