IX Kampania Białej Wstążki – Przemoc, historia bez końca?

2018-11-26 11:49
Rozpoczyna się IX Kampania Białej Wstążki w Szczecinie. W jej trakcie będziemy chcieli zwrócić uwagę mieszkańców naszego miasta na problem przemocy w rodzinie oraz jej destrukcyjne skutki. Kampania potrwa od 25 listopada do 6 grudnia.

Inauguracją tegorocznej kampanii będzie konferencja pod tytułem "Przemoc, historia bez końca?" kierowana do przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej, placówek ochrony zdrowia, oświaty, wymiaru sprawiedliwości, kurateli sądowej, policji, prokuratury oraz osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Podczas tegorocznej konferencji nie będziemy się skupiać na jednym konkretnym zjawisku związanym z przemocą. Będziemy patrzeć na problem szerzej, z perspektywy różnych grup społecznych i wiekowych.

Zjawisko przemocy oraz metody przeciwdziałania jej zmieniają się bardzo mocno na przestrzeni lat. Dlatego chcieliśmy porozmawiać ze specjalistami z różnych środowisk i dziedzin o tym jak przeciwdziałać przemocy oraz jak pomagać osobom pokrzywdzonym. Nasi eksperci będą mówić o przemocy domowej, rówieśniczej w szkołach, mobbingu w pracy czy profilaktyce tego zjawiska w zakładach karnych.

Konferencja odbędzie się we wtorek 27 listopada 2018 r. w hali Netto Arena przy ul. Szafera w Szczecinie.

Kolejnym wydarzeniem, które wpisało się już w tradycję Kampanii Białej Wstążki w Szczecinie, będzie projekcja filmu dla uczniów szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych w Kinie Pionier 1907. W tym roku będzie to film pt. "Niemiłość" w reżyserii Andrieja Zwiagincew. Po projekcji odbędzie się dyskusja uczniów z ekspertami na temat przeciwdziałania zjawisku przemocy. Pokaz odbędzie się 04 grudnia 2018 r w kinie Pionier 1907 przy al. Wojska Polskiego 2 w Szczecinie o godzinie 13.

W czasie Kampanii prowadzone będą dodatkowe dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy w Rodzinie przy al. Papieża Jana Pawła II 42 w Szczecinie. Z porad specjalistów będzie można skorzystać w dniach od 28 listopada do 6 grudnia, w dni powszednie w godzinach od 16-19.

Zdjęcia