Aktywny Samorząd 2019

2019-03-18 13:31

W 2019 roku w ramach programu Aktywny Samorząd realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:


 • Obszar A
 • Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu ruchu);
 • Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu ruchu);
 • Obszar A Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dysfunkcja narządu słuchu);
 • Obszar A Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dysfunkcja narządu słuchu);
 • Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (znaczny stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku lub obu kończyn górnych);
 • Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
 • Obszar B Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (umiarkowany stopień niepełnosprawności, dysfunkcja narządu wzroku);
 • Obszar B Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dysfunkcja narządu słuchu i trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy);
 • Obszar B Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
 • Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
 • Obszar C Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 • Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym


TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

- MODUŁ I :

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
Data zostanie podana do wiadomości publicznej po podpisaniu przez PFRON oraz Prezydenta Miasta
Szczecin umowy / aneksu do umowy
Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
31 sierpnia 2019 roku


- MODUŁ II:

18.03.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)

31.03.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 (1-wszy cykl 2019)

01.07.2019

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)

30.09.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019

10.10.2019

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 (2-gi cykl 2019)


UWAGA!!!

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW
W RAMACH MODUŁU II - SEMESTR LETNI UPŁYWA W DNIU 31 MARCA 2019 ROKU
(dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019)


Za datę złożenia wniosku uważa
się datę wpływu do siedziby MOPR, a w przypadku wniosków składanych drogą pocztową - datę stempla pocztowego.

Informacje udzielane są w Dziale Pomocy Osobom Niepełnosprawnym przy ul. Abramowskiego 19
w Szczecinie pod numerem telefonu: 91/ 46 -46-150."Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2019 roku oraz najważniejsze zmiany, w stosunku do zasad obowiązujących w 2019 roku
są dostępne na stronie www.pfron.org.pl


Pobierz wnioski >>>