Warsztaty "Żyć z dzieckiem a nie obok dziecka"

2019-04-03 14:42
Asystenci rodziny Działu Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie przeprowadzili w marcu 2019 zajęcia w ramach projektu "Żyć z dzieckiem a nie obok dziecka". Adresatami były rodziny z dziećmi objęte dodatkowym wsparciem asystenta rodzinyna wniosek pracowników socjalnych Działu Pomocy Osobom Bezdomnym w Szczecinie oraz rodziny na mocy postanowienia Sądu.

W trakcie trwania projektu w formie warsztatów podczas modułów teoretycznych i praktycznych rodzice dowiedzieli się, w jaki sposób codzienne funkcjonowanie dorosłej osoby wpływa na rozwój dziecka i jego proces wychowawczy, w jaki sposób wzorce rodzicielskie wpływają na dorosłe funkcjonowanie dziecka w przyszłości i jakie metody wychowawcze mogą zastosować przy pełnieniu roli rodzica. Ponadto omówione zostały konsekwencje niedostępnego emocjonalnie rodzica.

Podczas warsztatów adresaci zostali zapoznani z metodami spędzania czasu wspólnie z dzieckiem i wzmacniania więzi wewnątrzrodzinnych oraz metodami komunikowania się przy jednoczesnym okazywaniu szacunku dla emocji swoich, jak i dziecka. Intencją tego projektu było uświadomienie rodzicom, że realizacja wszelkich potrzeb dziecka, jest bardzo ważna i możliwa, gdy rodzic żyje z dzieckiem a nie obok niego. Mamy nadzieję, iż tematyka spotkań była pomocna tak, jak i wspólne zajęcia plastyczne, które rodzic wykonywał ze swoim dzieckiem.

Aktywna i systematyczna praca beneficjentów została wynagrodzona pamiątkowym dyplomem.

Zdjęcia