16 dni akcji Przeciwko Przemocy ze względu na płeć

2009-12-03 14:41
25 listopada 2009 r., w Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, rozpoczęła się coroczna, międzynarodowa kampania pod hasłem:

ZAANGAŻUJ SIĘ, DZIAŁAJ, DOMAGAJ SIĘ:
MOŻEMY
POWSTRZYMAĆ PRZEMOC WOBEC KOBIET!

16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet to międzynarodowa kampania na rzecz wyeliminowania wszelkich form przemocy ze względu na płeć. Wybrano dni pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Te daty to symboliczne podkreślenie, że prawa kobiet są niezbywalną częścią praw człowieka. W 16 dniach mieści się także 1 grudnia (Światowy Dzień AIDS) oraz 6 grudnia (rocznica masakry w Montrealu). Co roku w kampanii bierze udział ponad dwa tysiące organizacji w 160 krajach.
W całej Polsce organizowanych jest wiele wydarzeń, spotkań, akcji, warsztatów, projekcji zwracających uwagę na przemoc wobec kobiet i wzywających do podejmowania działań na każdym poziomie - osobistym, lokalnym i krajowym, mających na celu powstrzymanie przemocy wobec kobiet. Odbywają się spektakle teatrów terapeutycznych, warsztaty, projekcje, marsze, kolportowane będą pocztówki, ulotki, plakaty.

Przemoc, której na co dzień doświadczają miliony kobiet, pozbawia je wolności, bezpieczeństwa i możliwości korzystania swobodnie z innych praw.

Dział Interwencji Kryzysowej MOPR w Szczecinie al. Papieża Jana Pawła II 42
(wejście od ul. Śląskiej 42) udziela wsparcia oraz specjalistycznej pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 20.00. Informacje można również uzyskać pod
nr telefonu: 192 89