Warsztaty Terapi Zajęciowej - dofinansowania [WNIOSEK]

2019-11-18 14:25
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może składać w terminie od dnia 18 listopada 2019 roku do dnia 22 listopada 2019 roku.
Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które odbywać się będą przez pełen okres realizacyjny (12 miesięcy) od dnia 1 lutego 2012 do dnia 31 stycznia 2021r.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.

Szczegółowe informacje odnośnie programu znajdują się na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/.a

Dokumenty do pobrania: