Uwaga! Przywrócenie terminów administracyjnych

2020-05-22 16:13

Informujemy iż od dnia 24 maja rozpoczyna się 14-dniowy termin na złożenie odwołania od decyzji administracyjnych wydanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w czasie stanu epidemii.

Zgodnie z zapisami Tarczy Antykryzysowej od 31 marca zawieszone zostały terminy związane z postępowaniami administracyjnymi - m. in. w zakresie odwołań. Dotyczą one decyzji administracyjnych wydanych do dnia 16 maja 2020 roku.

Obecna nowelizacja Tarczy Antykryzysowej uchyla ten przepis. W praktyce oznacza to, że osoby, które otrzymały decyzje administracyjne w ww. terminie mają obecnie 14 dni (licząc od dnia 24 maja) na odwołanie się od nich.