Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

2020-05-30 08:13

Coroczny Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to dobra okazja do spotkań, podziękowań za codzienny trud i odpowiedzialność tym wszystkim, którzy zapewniając opiekę, wychowanie i przygotowanie do samodzielności tak licznej w Szczecinie rzeszy dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, wypełniają zadania rodziców zastępczych, pełniąc bardzo istotną rolę w systemie pomocowym Miasta.

Epidemia i związane z nią zagrożenia oraz ograniczenia zmusiły nas do odwołania zaplanowanych tegorocznych obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
II Publiczną Debatę o wyzwaniach i potrzebach Rodzicielstwa Zastępczego, a także tradycyjny Festyn Rodzinny przekładamy na lepsze i zdrowsze czasy. Szczególne okoliczności nałożyły na Państwa dodatkowe, trudne wymogi i pewnie pogłębiły społeczną świadomość tej wyjątkowej misji oraz lepiej niż kiedykolwiek wskazały potrzeby i oczekiwania wsparcia oraz pomocy w wypełnianiu tego istotnego zadania.

Dlatego dziękując za Państwa zaangażowanie, życzymy wszelkiej pomyślności, zdrowia, zachowania mimo istniejących zagrożeń pogody ducha, wiary w sens pomocy innym i wielu radości dnia codziennego.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie
-dr Marta Giezek