Dziesiąte mieszkanie dla seniorów

2020-09-17 14:01

W Szczecinie uruchomiono mieszkanie wspomagane dla osób starszych. Mieszkanie zostało utworzone w ramach projektu "Cztery kąty na trzeci wiek" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. Jest to już dziesiąty tego typu lokal w naszym mieście.


W mieszkaniu zamieszka sześciu mężczyzn, którzy przez całą dobę będą mieli świadczone usługi wspierające i opiekuńcze. Personel będzie pomagał seniorom we wszystkich czynnościach dnia codziennego oraz będzie przeprowadził zajęcia aktywizacyjne. Dodatkowo mieszkańcy będą mięć zapewnione również usługi pielęgniarskie.


Lokal o powierzchni 95 m2 pochodzi z zasobów Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Koszt remontu i wykończenia mieszkania wyniósł niemal 110 tys. zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji unijnej oraz budżetu STBS. Mieszkanie jest w całości pozbawione barier architektonicznych oraz przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Seniorzy mają do dyspozycji 3 pokoje (1-, 2- i 3-osobowych), łazienkę, wspólny salon z aneksem kuchennym. Koszt wyposażenia wyniósł ok. 70 tys. zł.


Środki z dotacji unijnej zostaną przeznaczone na utrzymanie mieszkania oraz pokrycie kosztów usług opieki i wsparcia. Dzięki temu do końca 2023 roku seniorzy nie będą ponosić opłat z tego tytułu. Jedyny koszt jaki będą pokrywać to opłata za środki czystości oraz wyżywienie.


W ramach projektu "Cztery kąty na trzeci wiek" planowane jest jeszcze uruchomienie mieszkania dla 7 kobiet. W sumie wsparciem zostanie objętych 13 seniorów, którzy z uwagi na wiek i stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w miejscu swojego zamieszkania oraz wymagają wsparcia, w tym usług opiekuńczych. Projekt będzie realizowany do końca 2023 roku.


Jest to już dziesiąte mieszkanie zapewniające całodobową opiekę dla seniorów w naszym mieście. W sumie jest w nich 67 miejsc. Dzięki stale zwiększanej liczbie lokali, jeden z nich udało się przeznaczyć na miejsce czasowego pobytu przed skierowaniem do domu pomocy społecznej. Osoby starsze przebywają w nim przez 14 dni. Przed umieszczeniem w DPS wykonywany jest im test na obecność koronawirusa.