Dom Dużej Rodziny. Rusza nabór wniosków

2020-10-08 13:05

Do 23 października br. rodziny wielodzietne zainteresowane wynajęciem mieszkania od Gminy mogą składać wnioski. Miasto przygotowało dla nich kolejne dwa lokale w ramach programu Dom Dużej Rodziny.


Program skierowany jest do rodzin mieszkających w Szczecinie, w których znajduje się co najmniej czwórka dzieci. Liczba dzieci jest głównym kryterium oceny w naborze. Ponadto pod uwagę brane będą dochody rodziny, dotychczasowe warunki zamieszkania oraz niepełnosprawność występująca wśród członków rodziny.


Nabór wniosków dotyczy wynajmu następujących mieszkań:

  • lokalu nr 3 przy ul. Łuczniczej 26 w Szczecinie o powierzchni 78,42 m2,
  • lokalu nr 9 przy ul. Krasińskiego 46B w Szczecinie o powierzchni 77,90 m2.


Mieszkania kompleksowo wyremontowało i wyposażyło Szczecińskie TBS.


Szczegóły zasad naboru, wzory wniosków, procedury, a także informacje o mieszkaniach zawarte są w ogłoszeniu i znajdują się na stronie urzędu miasta, pod adresem:


http://bip.um.szczecin.pl/chapter_131115.asp


Wniosek o najem lokalu wraz z niezbędnymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem:

1) skrzynki podawczej znajdującej się w przedsionku przed salą sesyjną Urzędu (skrzydło po dawnej siedzibie Filharmonii) pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie;


2) poczty na adres Urząd Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin,


Wniosek należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem: "Nabór wniosków w ramach Programu mieszkaniowego pn: "Dom Dużej Rodziny 2020 r.


Program Dom Dużej Rodziny ruszył w 2016 roku. Zakłada pomoc rodzinom, które mieszkają w Szczecinie minimum 3 lata. Rodzina powinna składać się przynajmniej czwórki dzieci. Pomocą objęte zostają te rodziny, które ze względu na sytuację finansową nie mogą zapewnić sobie odpowiednich warunków mieszkaniowych we własnym zakresie, jednak są w stanie ponosić koszty związane z utrzymaniem mieszkania. W tych rodzinach nie może występować problem uzależnień, a także zadłużenie dotychczas zajmowanego lokalu. Czynsz najmu w lokalu wynajmowanym w ramach programu jest taki sam jak w mieszkaniu komunalnym. Dodatkowo rodziny mogą ubiegać się także o dodatek mieszkaniowy.