AS, Moduł III: Przywrócenie terminu składania wniosków

2020-12-02 11:29

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że Zarząd PFRON podjął decyzję o możliwości przywrócenia terminu składania wniosków w Module III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi".


Wnioski o dofinansowanie mogły być składane przez osoby niepełnosprawne do realizatora programu w trybie ciągłym, jednakże nie później niż do dnia 16 listopada 2020 roku.


W związku z decyzją Zarządu PFRON realizatorzy programu mogą podejmować decyzje o przywróceniu Wnioskodawcom terminu związanego ze złożeniem lub uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu III programu.
Wystąpienia o przywrócenie terminu nie wymagają uzasadnienia.


Osoba, która chce złożyć lub uzupełnić wniosek po upłynięciu wyznaczonego terminu, powinna skontaktować się w sprawie przywrócenia terminu z realizatorem - Działem Pomocy Osobom Niepełnosprawnym ul. Abramowskiego 19.