Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - spotkanie z NGO (Prezentacja)

2021-04-06 13:40
W dniu 31.03.2021 r odbyło się coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dotyczące realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie w roku 2020 zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Z uwagi na pandemię związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa spotkanie odbyło się on-line, mimo to frekwencja dopisała. W wydarzeniu udział wzięli m.in.: Pan Krzysztof Soska - Zastępca Prezydenta Miasta Szczecin, Pani Beata Bugajska - Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin, Pani Anna Rąbel - Dyrektor Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, Policji, Urzędu Marszałkowskiego oraz Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W trakcie spotkania Pani Marta Giezek - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie omówiła realizowane zadania przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR z zakresu dofinansowania ze środków PFRON, w tym programu "Aktywny Samorząd" oraz przedstawiła dane dotyczące działalności Sekcji Obsługi Komunikacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2020. Omówiony został także podział środków finansowych na zadania realizowane w roku 2021 wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

W porozumieniu z uczestnikami spotkania został również ustalony skład Komisji opiniującej wnioski z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

a

Dokumenty do pobrania: