Aktywny Samorząd 2022: Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków

2022-03-01 07:44

Rozpoczyna się przyjmowanie wniosków w ramach Modułu I i Modułu II programu Aktywny Samorząd.


Wnioski można składać od 1 marca 2022r.


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przygotował specjalną ogólnopolską platformę, za pośrednictwem której m. in. można złożyć wniosek o wsparcie.


Konto do przesyłania dokumentów można założyć na portalu Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) pod adresem:
https://sow.pfron.org.pl/


W 2022 roku nabór odbywać się będzie za pomocą systemu elektronicznego przygotowanego przez PFRON.


Aby skorzystać z pełnej wersji systemu należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny)
lub profil zaufany ePUAP (darmowy). Informacje oraz wideo poradnik dotyczący profilu zaufanego można znaleźć po kliknięciu
TUTAJ

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dopuszcza możliwość złożenia wniosku
o dofinansowanie w ramach Programu "Aktywny Samorząd" bez podpisu elektronicznego/profilu zaufanego ePUAP.

Złożenie wniosku bez podpisu elektronicznego/profilu zaufanego ePUAP będzie skutkowało koniecznością pojawienia się w siedzibie MOPR przy ul. Abramowskiego 19 i podpisania wniosku
w wersji papierowej. Wniosek złożony w ten sposób w SOW będzie traktowany jako wniosek złożony
w wersji papierowej, czyli nie będzie możliwości uzyskania dodatku w wysokości 800 zł w Module II
i dodatkowych 10 pkt. przy ocenie wniosku w Module I. Umowa również będzie musiała być podpisana
w siedzibie MOPR.


Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON pod adresem


W przypadku wątpliwości oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.


Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonowaniem systemu.


NAJWAŻNIEJSZE TERMINY:


MODUŁ I

01.03.2022

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków

31.08.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków


MODUŁ II

01.03.2022

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

31.03.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

01.08.2022

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023

30.09.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o refundację w ramach roku szkolnego/akademickiego 2021/2022

10.10.2022

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023