Opieka tymczasowa i piecza zastępcza dla ukraińskich dzieci - Informacje

2022-03-18 13:57

Chcesz zostać opiekunem tymczasowym?


W przypadku małoletniego obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Polski bez opieki osób dorosłych/opiekunów prawnych sądy rodzinne mają możliwość ustanowienia opiekuna tymczasowego.


Opiekunem tymczasowym w pierwszej kolejności powinna zostać osoba spokrewniona z dzieckiem, członek rodziny lub inna bliska osoba, która ma możliwość odpowiedniego zaopiekowania się dzieckiem. Osoby te muszą wyrazić zgodę na ustanowienie ich opiekunem tymczasowym.


Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego mogą złożyć osoba opiekująca się aktualnie dzieckiem.


POBIERZ WNIOSKI >>>

Завантажте анкету >>>Gdzie złożyć wniosek:

Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

Pl. Żołnierza Polskiego 16

70-551 Szczecin

tel: + 48 91 4603 500 lub +48 91 4603 778


Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum

w Szczecinie

  1. Kaszubska 42

Tel: + 48 91 48 55 515


Chcesz stworzyć rodzinę zastępczą?


Sąd może powierzyć obywatelowi Ukrainy, który wjechał legalnie do Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego, funkcję rodzica zastępczego lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka dla dzieci będących obywatelami Ukrainy.


Kandydaci na rodziców zastępczych otrzymają pomoc i wsparcie pracowników Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w trakcie całej procedury. Pracownicy ocenią sytuację rodzinną i osobistą kandydatów pod kątem zapewnienia należytej opieki nad powierzonymi dziećmi.


Gdzie szukać informacji:

Dział Pieczy Zastępczej MOPR

  1. Smolańska 3 w Szczecinie,

tel. +48 91 44 10 426, lub +48 91 44 10 427._____________________________________________________________________________________________

Бажаєте стати тимчасовим опікуном?


У разі наявності неповнолітнього громадянина України, який проживає в Польщі без піклування повнолітніх/законних опікунів, сімейні суди можуть призначити тимчасового опікуна.


Тимчасовим опікуном у першу чергу має бути родич дитини, член сім'ї чи інша близька особа, яка має можливість належним чином доглядати за дитиною. Ці особи повинні дати згоду на призначення їм тимчасового опікуна.


Заяву про призначення тимчасового опікуна може подати особа, яка на даний момент здійснює догляд за дитиною.Куди подати заявку:

Окружний суд Щецін-Правобжеже та Західний у Щеціні

пл. Жовнежа Польського 16

70-551 Щецін

тел.: + 48 91 4603 500 або +48 91 4603 778
Окружний суд Щец
ін-Центр

у Щеціні

вул. Кашубська 42

тел: + 48 91 48 55 515Бажаєте створити прийомну сім'ю?


Громадянину України, який з 24 лютого законно в'їхав до Польщі безпосередньо з території України, суд може доручити функцію прийомного вихователя або ведення сімейного дитячого будинку для дітей, які є громадянами України.


Кандидати у прийомні батьки будуть отримувати допомогу та підтримку від працівників відділу прийомної сім'ї Муніципального центру підтримки сім'ї протягом всієї процедури. Співробітники оцінять сімейне та особисте становище кандидатів з точки зору забезпечення належного догляду за довіреними їм дітьми.


Де знайти інформацію:

Відділ прийомної сім'ї МОПР

вул. Смолянська 3 у Щеціні,

tel. +48 91 44 10 426, lub +48 91 44 10 427.

A

Dokumenty do pobrania: