Wsparcie dla Ukraińców z niepełnosprawnościami

2022-04-12 09:36

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oferuje dofinansowanie do zakupu lub naprawy wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie lekarza. Obywatel Ukrainy z niepełnosprawnością może otrzymać tę pomoc w ramach Modułu I programu "Pomoc obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością".


Pomoc udzielana jest obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością jeżeli spełnią łącznie następujące warunki:

  1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznany za legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
  2. posiadają dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności, a w przypadku jego braku wystarczy oświadczenie, że go posiadasz.Dotyczy to także dzieci, w tym przypadku wystarczy oświadczenie opiekuna, że posiadają taki dokument wydawany dzieciom w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności.

Wnioski w języku polskim wraz z wymaganymi dokumentami można składać w:


Dziale Pomocy Osobom z Niepełnosprawnością

przy ul. Abramowskiego 19 (wejście od ul. Mickiewicza)

71-104 Szczecin.Poniedziałek 8.00 do 15.00

Wtorek - Czwartek 10.00 do 14.00

W piątki wnioski nie są przyjmowane.

UWAGA!!

Nie będą przyjmowane wnioski bez wymaganych załączników:

Dokumenty wymagane do złożenia wniosku:

- wniosek w języku polskim (do zapoznania się wniosek w języku ukraińskim),

- oświadczenie osoba z niepełnosprawnością,

- oświadczenie osoba z niepełnosprawnością posiadająca opiekuna.POBIERZ WNIOSKI >>>


Завантажте анкету >>>_______________________________

Підтримка українців з інвалідністю

Державний фонд реабілітації інвалідів пропонує співфінансування на придбання або ремонт медичних виробів за замовленням лікаря. Громадянин України з інвалідністю може отримати цю допомогу в рамках I Модулю програми «Допомога громадянам України з інвалідністю».

Допомога громадянам України з інвалідністю» надається, якщо вони відповідають наступним умовам:

а. перебування на території Республіки Польща вважається законним, відповідно до ст. 2 пункт 1 Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї держави,

б. наявність документа, що підтверджує 1-й або 2-й ступінь інвалідності, виданий за українською системою підтвердження інвалідності, а у разі його відсутності достатньо заяви про його наявність.


Це стосується і дітей, у цьому випадку достатньо заяви опікуна про наявність у них такого документа, виданого на дітей за українською системою підтвердження інвалідності.

Заяви, заповнені латиницею разом із необхідними документами, можна подавати за адресою:


Відділ допомоги людям з інвалідністю MOPR

вул. Абрамовського 19 (вхід з вул. Міцкевича)

71-104 Щецін.


Понеділок з 8:00 до 15:00

вівторок - четвер з 10:00 до 14:00


По п'ятницях заяви не приймаються.


УВАГА!!

Заяви не приймаються без наступних необхідних додатків:


- заява польською мовою (заява українською для ознайомлення),

- листівка-оголошення

- заява особи з інвалідністю,

- заява особи з інвалідністю з опікуном.


a

Dokumenty do pobrania: