Warsztaty Terapi Zajęciowej - dofinansowania

2022-05-19 13:46
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu "Zajęcia klubowe w WTZ" zainteresowany podmiot prowadzący Warsztat Terapii Zajęciowej może składać w terminie od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.Termin ten dotyczy zajęć klubowych, które mają zostać uruchomione i prowadzone od drugiej połowy roku realizacyjnego tj. od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r. oraz zajęć klubowych prowadzonych w WTZ, w których od momentu zakończenia terminu pierwszej tury naboru wystąpień zwiększyła się liczba beneficjentów programu.Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/