Nowe programy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami

2022-09-22 14:45
Adresatami Programów Mieszkanie dla absolwenta i Dostępne mieszkanie działań są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.


Wsparcie, które pomoże rozwiązać konkretne problemy osób z niepełnosprawnościami, jak choćby kwestia dostosowanego do ich potrzeb mieszkania


Programy mają na celu zapewnienie możliwości niezależnego życia osobom z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym, szczególnie tym wymagającym wsparcia w czynnościach życia codziennego, oraz osobom młodym opuszczającym system edukacyjny.


Mieszkanie dla absolwentaPrzewiduje dofinansowanie wynajmu mieszkania dla absolwentów opuszczających uczelnie lub szkoły średnie i policealne, na okres rozpoczęcia zatrudnienia w tym poszukiwania pracy.


Dofinansowanie będzie przyznawane na okres 3 lat.


Termin składania wniosków to 31.12.2023 r.


Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejscowość w której osoba z niepełnosprawnościami mieszka, a nie gdzie będzie wynajmowała mieszkanie w związku z poszukiwaniem pracy lub z faktem posiadania już tam zatrudnienia.


Dostępne mieszkaniePrzewiduje dofinansowanie zamiany mieszkania obarczonego barierami architektonicznymi dla osób z dysfunkcją narządu ruchu na mieszkanie dostosowane do osoby z określoną niepełnosprawnością.


Termin składania wniosków to 31.12.2024 r.


Operatorem wsparcia będzie samorząd powiatowy obecnego miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością (czyli miejscowość, w której znajduje się mieszkanie niedostosowane do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami).a