Rusza Pogotowie Zimowe dla osób bezdomnych

2022-10-31 11:30

Od 1 listopada funkcjonować będzie pogotowie dla osób bezdomnych. Zima to zdecydowanie najtrudniejszy okres dla osób pozbawionych dachu nad głową. Służby są już przygotowane do corocznych działań.


Z myślą o osobach bezdomnych, które będą poszukiwać schronienia na zimowe miesiące przygotowano 297 miejsc w schroniskach, 95 w noclegowniach i 17 w ogrzewalni.


Odbyła się już roczna odprawa wszystkich służb oraz instytucji, które współpracują podczas Pogotowia Zimowego dla osób bezdomnych. Podczas spotkania omówione zostały procedury oraz zakres współpracy podczas Pogotowia Zimowego. Koordynatorem wszystkich działań podczas Pogotowia Zimowego jest Dział Pomocy Osobom Bezdomnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.


Placówki zapewniające wsparcie dla osób bezdomnych


Schroniska to placówki czynne całodobowo, w których osoby bezdomne mają zapewniony posiłek, wymianę ubrania, miejsce do spania, pralnię i suszarnię ubrań. W schronisku prowadzone są także działania aktywizacyjne, które mogą pomóc w uzyskaniu samodzielności życiowej i wyjściu z bezdomności. Przyznanie miejsca w schronisku jest możliwe po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego oraz podpisaniu kontraktu socjalnego. Pobyt w schronisku jest odpłatny.


Schroniska:

 • Schronisko "Feniks", ul. Zamknięta 5, - 80 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Nehringa 14; - 55 miejsc
 • Schronisko dla Mężczyzn "Caritas", ul. Strzałowska 24; - 27 miejsc
 • Schronisko dla Kobiet "Caritas", ul. Piaseczna 4 ; - 45
 • Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, Stowarzyszenie "Złoty Wiek", ul. Hryniewieckiego 9; - 105 miejsc


Noclegownia to miejsce, w którym osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie na noc. Są one otwarte w godzinach od 18 do 8 rano. W noclegowniach można wymienić odzież, skorzystać z łazienki i prysznica, zjeść ciepły posiłek. W celu skorzystania ze schronienia nie jest konieczne posiadanie skierowania lub wydanie decyzji administracyjnej.


Noclegownie:

 • Stowarzyszenie Feniks, ul. Zamknięta 5 - 55 miejsc,
 • "Caritas", ul. Nehringa 14 - 40 miejsc.


Ogrzewalnia jest czynna przez całą dobę. Do dyspozycji osób korzystających przeznaczonych jest 17 miejsc siedzących, toalety oraz łazienka z przebieralnią. W czasie pobytu osoby mogą wypić ciepły napój, dokonać niezbędnych czynności higienicznych oraz przebrać się.

 • Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. J.H. Dąbrowskiego 22-23 Szczecin)


Łaźnie

Punkt socjalny dla osób bezdomnych które nie posiadają dostępu do bieżącej wody zlokalizowany jest w budynku:


Polskiego Czerwonego Krzyża

Al. Wojska Polskiego 63

Szczecin

Możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych istnieje również w Ogrzewalni prowadzonej przez Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień, ale tylko dla osób w niej przebywających (bez względu na czas pobytu w placówce)


Ogrzewalnia - Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień

 1. J.H Dąbrowskiego 22-23

tel. na dyżurkę: 501 029 510 (całą dobę)


Punkt pierwszej pomocy dla osób bezdomnych


Punkt jest prowadzony przez Stowarzyszenie Feniks. Jest zaopatrzony w podstawowe materiały medyczne i opatrunkowe


Stowarzyszenie Feniks

Ul. Zamknięta 5

Szczecin


Zapewnienie niezbędnej odzieży i obuwia


Na terenie miasta kilka organizacji prowadzi punkty, w których osoby bezdomne mogą otrzymać niezbędną odzież czy obuwie dostosowane do pory roku. Magazyny odzieżowe posiadają:


Caritas Archidiecezji Szczecińsko Kamieńskiej

 1. Matki Teresy z Kalkuty 5

tel. (91) 487 49 05 tel./fax 91 487 33 24, szczecin@caritas.pl

Zachodniopomorski Zarząd Wojewódzki PKPS

 1. Jagiellońska 18/2

tel: (91) 433 45 04

Punkt Pomocy PKPS ul. Robotnicza 9U/1 Tel.: 797-318-277


Zachodniopomorski Oddział Okręgowy PCK

Al. Wojska Polskiego 63

tel. (91) 433 73 02, fax. 91 433 46 55, szczecin.sekretariat@pck.org.pl

a