I Turniej Szachowy Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie

2010-05-06 09:24
W dniu 29. kwietnia 2010 r. w Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemii Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29 w Szczecinie odbył się I Turniej Szachowy Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie.
W turnieju uczestniczyło 12 zawodników z Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemii Szczecińskiej przy ul. Romera 21-29, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Broniewskiego 4/6 oraz Środowiskowego Domu Pomocy przy ul. Tartacznej 1.
Po długich i zaciekłych rozgrywkach zwyciężył Pan Kazimierz Karchut z Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemii Szczecińskiej. Puchar za zajęcie I miejsca w konkurencji drużynowej przypadł w udziale mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemii Szczecińskiej.

Zwycięzcom i wszystkim uczestnikom gratulujemy!!!

Zdjęcia