Pomoc dla osób doznających przemocy

2023-02-15 08:17
Wyjście z kryzysowej sytuacji wymaga odwagi i konsekwencji, dlatego tak ważne jest wsparcie rodziny, przyjaciół, ale również instytucji. W tym celu w marcu rozpoczynają się spotkania grupy psychoedukacyjnej dla osób doznających przemocy.


Spotkania grupy będą się odbywały od 7 marca (wtorek) raz w tygodniu w godzinach od 16:30 do 18:30. Uczestnictwo spotkaniach umożliwi osobom doznającym przemocy wyjście z izolacji i może zapoczątkować zmiany w spojrzeniu na siebie i na swoje funkcjonowanie. Właśnie rozpoczęły się zapisy.


Pomoc udzielana osobom uwikłanym w przemoc ma za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa i uruchomienie własnych zasobów, które pozwolą im na: planowanie korzystnych zmian, wychodzenie z kryzysu i niszczących związków oraz podejmowanie konkretnych działań prawnych czy terapeutycznych. Jednym z pierwszych działań może być udział w grupie psychoedukacyjnej, gdzie pojawi się możliwość poznania osób znajdujących się w podobnej sytuacji kryzysowej. Na zajęciach zostaną poruszone następujące zagadnienia: czym jest przemoc, cykl przemocy, czym są emocje i jak sobie z nimi radzić, wpływ naszych myśli na zachowania, wyznaczanie granic, komunikacja oraz metody relaksacji.


Czym jest grupa psychoedukacyjna?

To spotkania dla osób doznających przemocy domowej, odbywające się regularnie, gdzie uczestnikom spotkań towarzyszyło będzie dwoje prowadzących. Uczestnictwo w grupie polega na dzieleniu się swoimi myślami i emocjami w bezpiecznych warunkach oraz poszerzaniu wiedzy o zjawisku przemocy czy sposobach radzenia sobie w sytuacji kryzysowej. Celem grupy jest uruchomienie osobistych zasobów radzenia sobie z sytuacją przemocy, uzyskanie umiejętności korzystania ze wsparcia społecznego, dokonywanie zmian w oparciu o własne wybory i realną ocenę własnych możliwości w danej sytuacji, zwiększenie poczucia mocy i sprawczości.

Zajęcia prowadzone są w ramach programu profilaktycznego "Złość nie jest zła".


Zgłoszenia do udziału w grupie przyjmują:
  • Iwona Kleiber, tel.91 311 49 37 lub 696 750 000, email: ikleiber@mopr.szczecin.pl
  • Sławomir Budner, tel. 91 46 46 334 w godz. 08.00 - 16.00, email: sbudner@mopr.szczecin.pl
a