Rok działalności Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie

2023-03-08 18:06
Minął rok od uruchomienia Centrum Pomocy Szczecin Ukrainie, w którym obywatele uciekający przed wojną z terytorium swojego kraju mogą znaleźć potrzebną pomoc. Dziś Prezydent Miasta podziękował osobom i organizacjom, które były zaangażowane w utworzenie tego miejsca.

Centrum Pomocy powstało dwa tygodnie po wybuchu wojny. Uchodźcy z Ukrainy przebywający w Szczecinie mogli uzyskać tu kompleksowe i aktualne informacje, a także wsparcie doradcze w zakresie: procedur i spraw urzędowych, usług społecznych, formalności związanych z rynkiem pracy i pośrednictwa pracy, edukacji , ochrony zdrowia. W budynku przy Skłodowskiej - Curie 4 znalazły się punkty obsługiwane m.in. przez pracowników MOPR i PUP oraz Urzędu Miasta, a także wolontariuszy organizacji pozarządowych, gabinet psychologiczny, biuro Konsula Honorowego Ukrainy, kawiarenka internetowa, a także magazyn i punkt wydawania pomocy rzeczowej: paczek żywnościowych, odzieży, środków higienicznych, chemii gospodarczej. Centrum pośredniczyło również w poszukiwaniu mieszkań dla uchodźców.

Dla najmłodszych uruchomiona została świetlica prowadzona przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Dzięki temu ich mamy mogły spokojnie załatwić niezbędne sprawy, a dzieci miały szansę na chwilę zabawy.

Obecnie w Centrum realizowany jest projekt Ukraina bliżej nas, którego głównym celem jest pomoc obywatelom Ukrainy w integracji z lokalną społecznością. W ramach projektu można m. in. otrzymać wsparcie indywidualnego asystenta integracji, udzielana jest pomoc psychologiczna, organizowane są kursy języka polskiego. Więcej informacji na temat projektu znajduje się pod tym linkiem

Łącznie ze wsparcia informacyjnego i psychologicznego w Centrum skorzystało 15 725 osób, z pośrednictwa pracy - 6135 osób. Pomocy rzeczowej udzielono 15 657 osobom, a w świetlicy opiekę znalazło 7400 dzieci.

a

Zdjęcia