Dzień Ludzi Bezdomnych

2023-04-14 13:43
14 kwietnia obchodzony jest Dzień Ludzi Bezdomnych, którego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na sytuację osób pozostających w kryzysie bezdomności oraz przełamywanie stereotypów. Inicjatorem tego nieformalnego święta jest Marek Kotański - założyciel stowarzyszenia Monar oraz ruchu wychodzenia z bezdomności Markot.

W tym dniu przypominamy o wsparciu, które kierujemy do osób bezdomnych. Niedawno zakończone zostało tegoroczne Pogotowie Zimowe, które jest prowadzone wspólnie z policją, strażą miejską, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, które w tym trudnym okresie niosą wsparcie osobom bezdomnym.

Podczas działań pracownicy Działu Pomocy Osobom Bezdomnym MOPR wraz ze służbami docierają do koczowisk i miejsc przebywania bezdomnych informując o możliwości skorzystania z pomocy w formie pobytu w noclegowni czy schronisku. W sumie wydano 280 skierowań do pobytu w schronisku. W przypadku odmowy skorzystania z tej formy pomocy nasi pracownicy starają się zabezpieczyć podstawowe potrzeby w miejscu, w którym przebywają osoby bezdomne. Może być to pomoc rzeczowa, skierowanie po odbiór ciepłego posiłku w barze czy zapewnienie opału w przypadku posiadania pieców.

W sumie przez cały okres trwania Pogotowia pracownicy Działu przeprowadzili niemal 1500 wywiadów środowiskowych na różnego rodzaju formy pomocy. W okresie od listopada do końca marca z pomocy skorzystało 717 osób bezdomnych.

Pomimo zakończenia Pogotowia Zimowego osoby bezdomne cały czas mogą korzystać z pomocy oferowanej przez MOPR. W celu uzyskania wsparcia należy zgłosić się do Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy al. Wojska Polskiego 184B, Tel: 91 48 75 771. Pod tym samym numerem telefonu mieszkańcy naszego miasta mogą zgłaszać do Działu informacje o osobach bezdomnych, które pojawiły w ich okolicy i mogą wymagać pomocy.
a