Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami - spotkanie z NGO

2023-04-28 10:49
Za nami coroczne spotkanie z organizacjami pozarządowymi oraz osobami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dotyczące realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie zadań na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

W spotkaniu wzięła udział Pani Lida Rogaś, Zastępczyni Prezydenta Szczecina, która podziękowała przedstawicielom organizacji i instytucji za ich zaangażowanie w działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie jest okazją do podsumowania zadań realizowanych przez Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym MOPR - dofinansowanych ze środków PFRON, w tym programu "Aktywny Samorząd. Ogółem z dofinansowania skorzystały 1833 osoby z niepełnosprawnościami, 120 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej - dodatkowo ponad 2300 osób wzięło udział w dofinansowanych imprezach zbiorowych (np. spotkaniach wigilijnych czy imprezach okolicznościowych).

Omówiono także działania Sekcji Obsługi Komunikacyjnej Osób z Niepełnosprawnościami. Kierowcy SOKON przejechali łącznie ponad 324 tysiące kilometrów. Z przejazdów skorzystało niemal 40 tysięcy osób. Ponad 36 % przejazdów to transport dzieci do szkół.

Podczas spotkania omówiono także podział środków finansowych na zadania realizowane w 2023 r. wynikające z Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. W tym roku kwota zaplanowanych dotacji wynosi nieco ponad 7 milionów złotych.

W porozumieniu z uczestnikami spotkania został również ustalony skład Komisji opiniującej wnioski z zakresu dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych.

a

Zdjęcia