Skorzystaj z pomocy Asystenta Osobistego

2024-03-13 08:52
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu ""Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2024". Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparcie asystenta może polegać m. in. na wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z miejsc kultury, dojazdach do placówek oświatowych lub innych miejsc.

Wsparciem asystenta mogą zostać objęte dzieci z niepełnosprawnościami do 16. roku życia oraz osoby dorosłe legitymujące się odpowiednim orzeczeniem.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej znajdziesz w dedykowanej zakładce po kliknęciu w ten link


Program "Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego 2024" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
  • całkowita wartość zadania - 1 769 091,88 zł
a