Skorzystaj z pomocy Asystenta Osobistego

2023-05-16 14:39
Osoby z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia w ramach programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej". Celem programu jest wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wsparcie asystenta może polegać m. in. na wykonywaniu czynności dnia codziennego, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z miejsc kultury, dojazdach do placówek oświatowych lub innych miejsc.

Wsparciem asystenta mogą zostać objęte dzieci z niepełnosprawnościami do 16. roku życia oraz osoby dorosłe legitymujące się odpowiednim orzeczeniem. Wsparciem zostanie objętych maksymalnie 115 osób. Wnioski można składać w dniach od 18 do 26 maja 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej znajdziesz w dedykowanej zakładce po kliknęciu w ten link


Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
  • wartość dofinansowania - 1 679 348,40 zł
  • całkowita wartość zadania - 1 679 348,40 zł
a