Opieka wytchnieniowa - wsparcie dla opiekunów

2023-05-19 06:52
Program "Opieka wytchnieniowa" kierowany jest do opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub opiekunów osób dorosłych posiadających odpowiednie orzeczenie o niepełnosprawności. Wnioski o przyznanie wsparcia przyjmowane są od 22 do 29 maja.

Usługi opieki wytchnieniowej mają odciążyć członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki tej pomocy osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek, relaks, osobisty rozwój czy załatwienie niezbędnych spraw. Usługi mogą być świadczenie w formie pobytu dziennego lub całodobowego.

Wsparciem zostanie objętych maksymalnie 78 osób. Wnioski można składać w dniach od 22 do 29 maja 2023 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące programu Opieka wytchnieniowa znajdziesz w dedykowanej zakładce po kliknięciu w ten link.Program "Opieka wytchnieniowa" jest finansowany z państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy:
  • wartość dofinansowania - 561 326,40 zł
  • całkowita wartość zadania - 564 326,40 zł
a