Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

2010-05-12 12:46
W dniu 30 maja 2010 r. z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie organizuje imprezę promocyjno-integracyjną w ramach Miejskiego Programu Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego.

Spotkanie przy grillu i poczęstunku, na które serdecznie zapraszamy całe rodziny, odbędzie się w godzinach od 13.00 do 16.00 na terenie ogrodu "Różanka" w Parku Kasprowicza w Szczecinie, a towarzyszyć mu będą występy, gry, konkursy z nagrodami i wspólne zabawy dla najmłodszych. Nastąpi również rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży z rodzinnych form opieki zastępczej pn. "Szczęśliwe dzieciństwo".
W tym czasie wszyscy zainteresowani będą mogli uzyskać wiedzę i porady od pracowników MOPR i Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych w zakresie adopcji, funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.
Myślą przewodnią organizowanej imprezy jest pokazanie mieszkańcom naszego Miasta informacji o zastępczych formach opieki nad dziećmi, a ideą umieszczanie w nich dzieci, tej opieki potrzebujących. Będzie to również moment na podkreślenie roli osób podejmujących się sprawowania pieczy nad dziećmi pozbawionymi częściowo lub całkowicie opieki rodziców.
Całość w ramach Miejskiego Programu Wspierania Rodzicielstwa Zastępczego realizowana jest ze środków MOPR.
Ponadto w dniu 29 maja 2010 r. w ramach spotkań na terenie Różanki pn. "Różany Ogród Sztuki" pracownicy MOPR będą udzielali porad oraz informacji o funkcjonowaniu Ośrodka i możliwościach uzyskania różnego rodzaju wsparcia.
Liczymy na dużą frekwencję i jeszcze większą zabawę, na którą jeszcze raz serdecznie zapraszamy.

Zdjęcia