Konferencja "Piecza zastępcza – wyzwania i rzeczywistość" [zdjęcia]

2023-05-31 15:39
Pod takim hasłem wspólnie z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowana została konferencja dotycząca sytuacji pieczy zastępczej. Uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów oraz ważnych dyskusji.

Początek spotkania to wystąpienia dotyczące sytuacji w pieczy zastępczej na terenie Szczecina, przedstawienie danych oraz działań podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Kolejnym punktem były wykłady dot. uwarunkowań prawidłowego rozwoju dziecka w rodzinie oraz pomocy dla rodzin biologicznych jak i roli rodzin zastępczych.

Następnie odbyła się dyskusja panelowa dotycząca psychologiczno-społecznych aspektów pieczy zastępczej. Wzięli w niej udział Sędzia Sądu Rodzinnego p. Katarzyna Słodkowska, dr Barbara Chojnacka, pedagog, dr Roman Szałachowski, psycholog; p. Agnieszka Makaś, specjalista Działu Pieczy Zastępczej MOPR. Podczas dyskusji uczestnicy starali się ukazać różne aspekty funkcjonowania pieczy, zwrócili uwagę na problemy funkcjonowania systemu oraz starali się znaleźć kierunek w jakim powinny podążać zmiany, aby poprawić funkcjonowanie pieczy zastępczej oraz zwiększyć wsparcie opiekunów jak i wychowanków.

Na zakończenie uczestnicy konferencji posłuchali dwóch wzruszających i inspirujących rozmów - z rodziną zastępcza oraz pełnoletnimi wychowankami pieczy, a także bardzo istotnych wykładów dotyczących problemu uzależnień w rodzinach, potrzeb i trudności dzieci w pieczy zastępczej oraz zachowań autodestrukcyjnych wśród młodzieży.
a

Zdjęcia