UWAGA! - Zmiana miejsca załatwiania spraw

2010-05-25 08:21


Informujemy, że od dnia 01.06.2010 r. sprawy z zakresu przyznawania usług opiekuńczych, kierowania osób do Domów Pomocy Społecznej oraz Ośrodków Wsparcia załatwiane będą w Rejonowych Ośrodkach Pomocy Rodzinie wg miejsca zamieszkania.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura obsługi interesanta :

1. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Zachód
przy ul. Abramowskiego 19 w Szczecinie
tel: 91-46-46-160;

2. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Śródmieście
przy ul. Jana Kazimierza 20 w Szczecinie
tel: 91-48-07-020;

3. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Północ
przy ul Św. Marcina 2 w Szczecinie
tel: 91-43-28-440;

4. Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie Prawobrzeże
przy ul. A. Struga 10 w Szczecinie
tel: 91-46-68-045;

Wykaz ulic z podziałem wg rejonów znajdą państwo na stronie www.mopr.szczecin.pl
Działy - Obszar działania Rejonowych Ośrodków Pomocy Rodzinie.