Prezydent nagrodził pracowników sfery społecznej

2023-11-23 08:23
Co roku, w okolicach Dnia Pracownika Socjalnego, który został ustanowiony na pamiątkę spotkania Joanny Staręgi - Piasek i Jacka Kuronia z pracownikami pomocy społecznej szczebla wojewódzkiego w miejscowości Charzykowy w 1989 roku, prezydent Szczecina - Piotr Krzystek wręcza nagrody wyróżniającym się pracownikom socjalnym.

- Sfera społeczna to jedna z najważniejszych sfer działania miasta. Dzięki Państwa zaangażowaniu tworzy się w Szczecinie przestrzeń przyjazną do życia. Otaczacie Państwo opieką wszystkich mieszkańców już od najmłodszych lat w żłobkach, wspieracie rodziny, opiekujecie się seniorami - powiedział podczas dzisiejszej uroczystości prezydent Piotr Krzystek. - Za to zaangażowanie serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom sfery społecznej​, którzy codziennie wspierają mieszkańców naszego Miasta.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Pracownika Socjalnego, które miały miejsce w Will Lentza, wręczono 19 nagród osobom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Szczecin. Wszyscy wyróżnieni pracownicy posiadają minimum trzyletni staż pracy w swoich jednostkach oraz wyróżniają się zaangażowaniem, profesjonalizmem i kreatywnością oraz wzorowo wypełniają swoje obowiązki. Dodatkowo ich działalność, postawa etyczna oraz osiągnięcia w pracy są godne naśladowania.

Z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie wyróżnienie otrzymało pięć osób:
  • Iwona Balcerzak, Dział Pieczy Zastępczej
  • Katarzyna Królikowska, Rejonowy Ośrodek Pomocy Rodzinie Zachód
  • Anna Makowska, Dział Instytucji Pomocy Społecznej
  • Aleksandra Manowiecka, Procedura Niebieskiej Karty
  • Teresa Szunke, Dział Kadr i Płac


Wyróżnienie otrzymali także Państwo Emilia i Krzysztof Koczot - tworzący zawodową specjalistyczną rodzinę zastępczą.a

Zdjęcia