XIV Kampania Białej Wstążki: Razem przeciwko przemocy. Zapraszamy na spotkania

2023-12-04 09:04
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie wspólnie z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Komendą Miejską Policji w Szczecinie organizuje działania w ramach XIV Kampanii Białej Wstążki. Główną ideą kampanii jest przeciwdziałanie przemocy domowej, a tegorocznym tematem są zjawiska związane z przemocą rówieśniczą oraz cyberprzemocą wśród dzieci i młodzieży.

Zaplanowano senimarium dla pedagogów, warsztaty dla uczniów i warsztaty dla rodziców. Celem spotkań jest omówienie destrukcyjnych zjawisk, wskazanie sposobów przeciwdziałania, poznanie doświadczeń i problemów z jakimi borykają się uczniowie szkół.

Wszystkie wydarzenia zaplanowano na dzień 11 grudnia 2023.
 • Pierwszym z zaplanowanych wydarzeń będzie seminarium dla pedagogów "Cyberprzemoc - Ograniczanie i przeciwdziałanie", które rozpocznie się o godzinie 9.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wypełnieniu formularza w odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału oraz pakiet informacji dotyczących seminarium.

  Link do rejestracji na seminarium:
  https://forms.gle/oYMJXeeuztiLpnot9

 • W trakcie seminarium dla pedagogów odbywać się będą warsztaty dla uczniów przygotowane przez studentów Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży "Young Power" pod opieką naukową dr Małgorzaty Mikut.
  Warszataty kierowane są do starszych uczniów szkół podstawowych (klasy 7-8) oraz uczniów szkół ponad podstawowych.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Zapisy do poszczególnych grup warsztatowych będą przyjmowane w recepcji w dniu wydarzenia. W formularzu prosimy tylko o wskazanie ogólnej liczby uczniów do udziału w warsztatach.
 • Link do rejestracji na warsztaty: https://forms.gle/Wf6YPVv9j1zPh9QTA


 • Podsumowaniem dnia będą warsztaty dla rodziców zatytułowanie "Jak przygotować młodzież do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w cyfrowym świecie", które rozpoczną się o godzinie 17.

  Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc konieczna jest rejestracja. Po wypełnieniu formularza w odpowiedzi zwrotnej otrzymacie Państwo potwierdzenie udziału oraz pakiet informacji dotyczących warsztatów. Szczegóły dotyczące warsztatów znajdziecie Państwo w zaproszeniu, które przekazuję w załączeniu.
 • Link do rejestracji na warsztaty dla rodziców: https://forms.gle/i73qwSARxA1NAbVU8

Szczegółowe informacje dotyczace zaplanowanych wydarzeń:

a

Dokumenty do pobrania: