XIV Kampania Białej Wstążki: Razem przeciwko przemocy [FOTO]

2023-12-11 11:46
wspólnie z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, Towarzystwem Przyjaciół Dzieci oraz Komendą Miejską Policji zorganizowaliśmy seminarium dla pedagogów oraz warsztaty dla młodzieży i rodziców. Tematyką spotkań było przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej oraz cyberprzemocy.

W seminarium wzięli udział pedagodzy i nauczyciele ze szczecińskich szkół oraz specjaliści pracujący na co dzień z młodzieżą oraz rodzinami w kryzysie.

Podczas wystąpień uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji dotyczących cyberprzemocy i cyberzagrożeń z jakimi może spotkań się młodzież w internecie. Dowiedzieliśmy się także jakie wnioski płyną z realizowanego przez TPD projektu “Cyfrolatki" i czy dziecko świadome to dziecko bezpieczne w internecie? Uczestnicy seminarium posłuchali także o tym na jakie wsparcie może liczyć dziecko uwikłane w przemoc.

Równolegle do seminarium toczyły się warsztaty dla młodzieży przygotowane przez studentów Koła Naukowego Pedagogów Młodzieży "Young Power" pod opieką naukową dr Małgorzaty Mikut. Uczniowie zostali podzieleni na cztery grupy. Każda dyskutowała na inny temat związany z przeciwdziałaniem przemocy.

Zwieńczeniem całego dnia były warsztaty dla rodziców. Wyzwaniem naszych czasów jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa młodzieży, która coraz śmielej odkrywa tajniki i zakamarki internetu. Podczas spotkania z rodzicami pracownicy Instytutu Pedagogiki starali się pokazać jak wspólnie z dziećmi nawigować przez cyfrowy świat.
a

Zdjęcia